top of page

ZEMİN TEST CİHAZLARI

OZ-AK Zemin Test Cihazları fiziksel/mekaniksel özellikleri, kritik karakteristik davranışları, zeminin performansını, sıkıştırma işlemi esnasında bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı karışımları, dinamik ve titreşimli yükleme koşullarında kesme veya içsel sıvı akımını anlamak ve incelemek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Zemin karakteristikleri, yeraltı tünelleri kazılmasında en uygun yöntemin belirlenmesinde önemlidir.

Tüm insan yapımı yapılar maruz kaldığı canlı, sabit yüklere ve rüzgar yüklerine dayanabilecek bir temele ihtiyaç duyar. Zemin testleri, mühendislik firmalarının ve inşaat şirketlerinin, zeminin mekanik davranışlarını öngörebilmelerine ve bu doğrultuda yapıların çevresinde veya içinde bulunan insanlara güvenli bir ortam sağlamalarına, deprem ve kasırgalar gibi olağandışı ve aşırı olaylar da dahil olmak üzere, muhtemel kuvvetlere dayanıklı temeller tasarlamalarına imkan verir.

 

©2016 by Stal Test Cihazları ÖZAKMAKİNAELEKTRİKYAPI MALZEMELERİ TEST CİHAZLARI

bottom of page