top of page

ÇİMENTO TEST CİHAZLARI

ÇİMENTO: Su ile ıslatıldığında hidrotasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bir bağlayıcıdır. Beton karışımını oluşturmakta kullanılan çimento, agrega ve su gibi temel malzemelerin karıştırma işleminden hemen önce veya karıştırma işlemi esnasında beton karışımının içerisine katılan malzemeye Beton Katkı Maddesi denilmektedir. Beton katkı maddeleri, betonun bazı özelliklerini değiştirerek performansını artırabilmekte / veya betonun daha ekonomik olmasını sağlayabilmek için kullanılmaktadır. Çimentonun içeriğinin ve kalitesinin belirlenmesinde  birçok deney metodu kullanılmaktadır . Bunlardan bazılaşı şu şekildedir ; Çimento Tane yoğunluğu Deneyi ( TS EN 196-6:2012 ) Çimento Özgül Yüzey ( Blaine Deneyi ) ( TS EN 196-6:2012 ) Çimento  Elek kalıntısı (90µ)  ( TS EN 196-6:2012 ) Çimento Priz Süresi ve Kıvam Tayini  (TS EN 196-3+A1:2010 ) Genleşme tayini ( TS EN 196-3+A1:2010 ) Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün)  ( TS EN 196-1:2009 ) Çimento Klorür miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 ) Çimento Sülfat miktarı Tayini ( TS EN 196-2:2013 ) Çimento Kızdırma Kaybı Tayini ( TS EN 196-2:2013 ) Çimento Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası (  TS EN 196-2:2013 ) Çimento Sülfür Tayini ( TS EN 196-2:2013 ) Çimento Çözünmeyen kalıntı tayini  ( TS EN 196-2:2013 ) Çimento Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi ( ASTM C 1012 ) Çimento Sülfata maruz kalan harçların potansiyel uzama tayini (Sülfata karşı direnç deneyi)  ( ASTM C 452-15 )

 

©2016 by Stal Test Cihazları ÖZAKMAKİNAELEKTRİK YAPI MALZEMELERİ TEST CİHAZLARI

bottom of page